برچسب برنامه برپایه سیستم (ست)های ادامه دار

۴۵

سیستم ست های ادامه دار

  • سیستم های تمرینی, مقالات بدنسازی
  • 2 فوریه 15

سیستم ست های ادامه دار هم در دوران حجم و هم در دوران کات عضلانی کاربرد  دارد. به طوری که می توان آن را یکی از مناسب ترین و بهترین سیستم ها برای افزایش حجم ( و همچنین تفکیک عضلانی ) برشمرد. در این سیستم ابتدا « تکرار » ها با وزنه ای سنگین انجام شده و پس از آنکه توان ادامه « تکرار...