قوانین کپی رایت-DMCA

Copyright notice

This website and it’s content is copyright of MOKAMELHAA.IR 2019 all rights reserved.

Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited other than the following :

  • You may print or download to a local hard disk extracts for your personal and non-commercial use only
  • You may copy the content to individual third parties for their personal use, but only if you acknowlegde the website as the source of the material
  • You can copy the content by entering the source and linking directly to your website.

You may not, except with our express written permission, distriute or commercially exploit the content. Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system.

 

 

این وبسایت و محتویات آن تحت مالک یه مجله اینترنتی مکملها (MOKAMELHAA.IR) می‌باشد و تمام حقوق برای آن محفوظ است.

هرگونه تکثیر یا کپی بخشی یا تمام محتویات در هر شکلی‌ ممنوع می‌باشد، مگر در موارد زیر :

  • شما میتوانید محتویات پرینت یا دانلود شده سایت را بر روی هارد دیسک خود ذخیره و تنها برای استفاده شخصی‌ و اهداف غیر تجاری استفاده کنید.
  • شما میتوانید کپی محتویات سایت را به فرد سوم شخص تنها به منظور استفاده شخصی‌ ارسال کنید، اما تنها زمانی‌ که سایت (MOKAMELHAA.IR) به عنوان منبع تولید محتوا در آن ذکر شده باشد.
  • شما میتوانید کپی محتوا را با درج منبع و لینک دادن مستقیم بصورت فالو در سایت خود منتشر کنید.

شما نمیتوانید، مگر در صورت اجازه کتبی‌ ما، اقدام به توزیع و بهره برداری تجاری از محتویات سایت داشته باشید. همچنین نمیتوانید محتویات را به هیچ وبسایت یا دیگر انواع سیستم‌های بازیابی الکترونیکی انتقال دهید یا ذخیره کنید.

 

نویسنده:
محمدرضا امیدی
امتیاز شما به این مطلب
4.2/5 - (9 امتیاز)