برچسب ای جی اف 1 دس

۴۵

انواع IGF-1 IGF-1 LR3 و IGF-1 DES و نحوی مصرف آنها

  • پپتیدها
  • 5 ژوئن 15

فاکتور رشد شبه انسولین (IGF1) یک هورمون درون ریز تولید شده در کبد می‌باشد.میزان ترشح این هورمون در حضور هورمون رشد افزایش خواهد یافت.در بدن سلول‌های بسیار مختلفی‌ هستند که با گیرنده‌های (IGF-1) تجهیز شده‌اند.همین موضوع باعث شده است تا (IGF-1) با برقراری اتصال با بسیاری از سلول‌های...