برچسب امینو اسید‌های شاخه دار

۴۵

۴ مکمل برای افزایش حداکثری سرعت ریکاوری بعد از تمرین

  • ریکاوری, مقالات بدنسازی
  • 14 فوریه 16

به عنوان یک ورزشکار یا بدن ساز شما در هر جلسه تمرینی بیشترین انتظار را از بدن خود برای دریافت نتایج دارید به همین دلیل انجام یک ریکاوری کامل و مناسب بعد از هر جلسه تمرینی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. ریکاوری به مجموعه تکنیک‌ها و اقداماتی گفته میشود که شما فرایند...