تبلیغات

برچسب GnRH

پپتید تریپتورلین (GnRH) و تاثیر آن در دوره پاکسازی بدن از استرویید ها
۴۵

پپتید تریپتورلین (GnRH) و تاثیر آن در دوره پاکسازی بدن از استرویید ها

  • پپتیدها
  • 28 نوامبر 15

تریپتورلین چیست؟ از تریپتورلین (GnRH) در دوره درمان پس از مصرف استروئید‌ها برای ریکاوری فرد و بازگشت سطح تولیدات طبیعی تستوسترون استفاده میشود.(GnRH) برای مدت‌های طولانی‌ است که توسط پرورش دهندگان اسب برای تحریک هیپوفیز قدامی به منظور تولید بیشتر هورمون (FSH) استفاده میشود.با...