تبلیغات

برچسب چالش‌های بدنسازی

۵ حقیقت کمتر گفته شده ای که برای رسیدن به تناسب اندام باید آنها را بدانید
۴۵

۵ حقیقت کمتر گفته شده ای که برای رسیدن به تناسب اندام باید آنها را بدانید

  • نکات طلایی
  • 21 آگوست 19

شما یک باشگاه برای تناسب اندام  پیدا کرده‌اید.میزان درشت مغذی‌های مورد نیاز را هم محاسبه کرده‌اید.لباس‌های تمرینی جدید هم خریده اید.و یک لیست از آهنگ‌های انگیزشی نیز برای خود تهیه کرده‌اید.اکنون تنها کاری که باید انجام دهید شروع تمرینات می‌باشد.فان‌ ترین بخش...