تبلیغات

رژیم غذایی کتوژنیک

برچسب رژیم غذایی کتوژنیک

def800
۴۵

نگاهی‌ دقیق به رژیم غذایی کتوژنیک و فرایند کتوزیز

  • مقالات بدنسازی
  • 5 جولای 17

کتوزیز دقیقا چه می‌باشد؟ وضعیت متابولیکی کتوزیز به عبارت ساده به این معنی‌ است که مقدار اجسام کتون موجود در جریان خون بیشتر از حد نرمال خود خواهد رسید.هنگامی که بدن در وضعیت کتوژنیک قرار بگیرد بدن برای تامین سوخت لازم برای انجام فعالیت‌های روزانه و نرمال خود شروع به تجزیه...