برچسب بهبود سیستم قلبی عروقی

۴۵

معرفی‌ و بررسی مکمل L-CARNITINE 1500 Extreme از کمپانی الیمپ

  • برسی تخصصی مکملهای بدنسازی
  • 13 فوریه 17

ال‌ کارنیتین یک جز کلیدی از آخرین مرحله تجزیه چربی‌‌ها می‌باشد.ال‌ کارنیتین میتواند اسید‌های چرب آزاد را به مرکز انرژی سلول‌ها نظیر میتوکوندری ها منتقل کند و در آنجا آخرین مراحل تجزیه خود را سپری کنند.این فرایند باعث تولید مقادیر بسیار زیادی از انرژی میشود که این امر نیز...