7 ماده غذایی که اگر زیاد بخورید نتیجه معکوسی می دهد
0.0

۷ ماده غذایی که اگر زیاد بخورید نتیجه معکوسی می دهد

  • مقالات بدنسازی
  • 27 ژانویه 15
  • محمدرضا امیدی
  • 846 بازدید
  • بدون دیدگاه
در این بخش خوراکی هایی را معرفی می کنیم که فایده های زیادی برای سلامتی دارند ولی افراط در خوردن آنها برای سلامتی زیان آور است
پرتقالوگوجه فرنگی افزایش مصرف اسیددر ارتباط باخوردنبیش از حدپرتقالو یاگوجه فرنگیمی تواندبهریفلاکسمنجر شود. اگر بیش از حد از این دو خوراکی بخوریم بعد از مدت زمانی ضایعاتپیش سرطانیدرمریتشکیل می شود.بیش ازدو عددپرتقالو یاگوجه فرنگیدر روز نخورید و اگر دچارریفلاکسهستید از این دو ماده خوراکی اجتتناب کنید.کنسرو تن ماهی
اینماهی برای سالادیاساندویچاستفاده می شود. با این حال،خوردنبیش از حد ازآنمی تواندباعث بالاتر رفتن جیوه بدن شود چون ماهی تن بیش از ما هی های دیگر جیوه دارد مصرفبیش از حدجیوهمی تواند سبب مشکلاتبینایی،اختلالشنواییو گفتار، عدم هماهنگی، و ضعف عضلانیمنجر شود.مطمئن شوید که شمابیشتر از3-5قوطیماهی تندر هفتهمصرف نکنید،ماهی آزاد, میگو را جایگزین تن ماهی کنیدآب
هیدراتاسیون نقشکلیدیبرای سلامتی دارد، ولی مصرفبیش از حدآبمی تواند باعث مسمومیتشود.این زمانی اتفاق می افتد کهمصرفآبزیادسدیم را در بدن رقیق میکند، و در نتیجه سطحسدیمخونغیر طبیعی کاهش می یابد، که می تواند بهاختلال در کارکردمغز وحتی مرگ منجر می شود. چقدرآبباید بنوشید؟ از رنگ ادرار متوجه می شوید که آیا به اندازه کافی آب می نوشید یا نه

سویا
سویامی تواند سطح کلسترول را کنترلو فشار خونرا در حد اعتدالنگه دارد، ، مصرف بیش از حد آن باعثکم خونی فقر آهن می شود. همچنین، سویا چون حاویترکیباتیماننداستروژن(ایزوفلاون) است، مصرف طولانی مدتآن باعثهیپرپلازیآندومتر، گسترشپوششرحماست که می تواندبهسرطان رحممنجر شود.

اسفناج
این برگ سبز همه کارهوخوشمزه منبع عالیپروتئین، فیبر،و ویتامین هاو مواد معدنیمختلفاست که برای سلامتی بسیار خوبست ولی اسفناج یک ترکیبیاست که اگزالات کلسیم موجود در ان به بیماری سنگ کلیه منجر شود
آجیل برزیلی
اینمیان وعدهسرشازازپروتئین، فیبر،اسیدهای چرب ضروری، و سلنیوماست. به علاوه،خوردن آجیلبرای پایین آوردن کلسترول وفشار خون مناسب است. با این حال، اگر زیاد مصرف شود سمی خواهد شد و باعث ریزش مو،شکنندگیو یااز دست دادنناخن ها، درماتیت، اختلالاتعصبی، ودرموارد شدید، مرگ شود.
پروتئین حیوانی
گوشتکم چربیمانندسینهمرغ یاسفیده تخم مرغبرایدوز روزانه پروتئین خوبست،مصرفبیش از حد آن می تواند خطرناک باشدبدن هورمونانسولین تولید میکند که اگر زیاد مصرف شود حطر ابتلا به سرطان پستان است زیان آور

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس h i D o c t o r . i r مجاز می باشد
۱۶ راه برای تقویت سطح تستوسترون
بخوانید
نویسنده:
محمدرضا امیدی
امتیاز شما به این مطلب
پیشنهاد می‌کنیم بخوانید