برچسب Somatomedin C

۴۵

پپتید IGF-1 DES

  • پپتیدها
  • 4 ژوئن 15

(IGF-1 DES) یک پلی پپتید شامل ۶۷ آمینو اسید می‌باشد.این پپتید با نام‌های دیگری همچون (Somatomedin C) و (IGF1) و (IGF-1) و (IGF1A) و فاکتور رشد شبه انسولین شناخته میشود.وزن مولکولی این پپتید ۷۳۷۱.۴ دالتون می‌باشد.بر اساس تحقیقات صورت گرفته روی این پپتید نشان میدهد که قابلیت اصلی‌این پپتید نهفته...