تبلیغات

برچسب کربو هیدرات طبیعی

کربو هیدرات و نحوی مصرف,نحوی مصرف کربو هیدرات,کربو هیدرات در دوران حج و کات,کربو هیدرات,راه های جذب کربو هیدرات طبیعی,بهترین کربو هیدرات,بدنسازی,بدنسازی بانوان,پرورش اندام,فدراسیون پرورش اندام,کربو هیدرات طبیعی,خرید کربو هیدرات
۴۵

کربو هیدرات و نحوی مصرف

  • رژیم غذایی و تغذیه, مقالات بدنسازی
  • 30 دسامبر 14

میزان کربوهیدرات در وعده پس از تمرین باید حدود دو برابر پروتئین مصرف یتان باشد..برای اغلب بدنسازان این حدود ۴۰ گرم پروتئین و ۸۰ گرم کربوهیدرات است.باید اولویت خود را روی مصرف کربوهیدراتهای تند هضم قرار دهید،به این دلیل که باعث افزایش بیشتری در افزایش سطح انسولین خون...