تبلیغات

برچسب چه مکملی انتخاب کنیم

۱۰ مکمل برتر و دارای پشتوانه علمی‌ معتبر
۴۵

۱۰ مکمل برتر و دارای پشتوانه علمی‌ معتبر

  • مکمل های بدنسازی
  • 17 ژوئن 19

بدون شک این چنین ادعاهایی را شما نیز دیده اید : “ ۴۰۰۰ درصد قوی تر از کراتین مونوهیدرات! “ .در حقیقت، در سال‌های اخیر ادعا‌های بسیار اغراق آمیزی در مورد بسیاری از مکمل‌ها مطرح شده است، مخصوصا آنهایی که به عضله سازی و چربی‌ سوزی بدن کمک میکنند و همین امر باعث شده است تا مردم...