تبلیغات

برچسب چند جلسه تمرین کنیم

Bodybuilding-diet-for-cutting
۴۵

در هفته چند جلسه باید تمرین کنیم؟

  • مقالات بدنسازی
  • 22 سپتامبر 17

همانند هر مساله دیگری در حوزه فیتنس و سلامت یک سوال ساده همانند “ چه میزان در هفته باید تمرین کرد؟ “ میتواند شما را به سردرگمی زیادی بکشاند.آیا باید در هفته ۶ یا ۷ روز را تمرین کرد همانگونه که بسیاری از مجلات بدن سازی به ما می‌گویند؟ آیا باید به حرف چند به اصطلاح متخصص مجازی...