تبلیغات

برچسب نکات تمرینی عضلات پشت

BACK
۴۵

۸ کاری که نباید در تمرینات پشت خود انجام دهید

  • مقالات آموزشی
  • 5 نوامبر 15

۱) هیچگاه فکر نکنید که عضلات پشت شما تنها متشکل از یک عضله‌ می‌باشدپشت شما متشکل از چندین ماهیچه می‌باشد گرچه بیشترین کار را هنگام تمرینات عضلات پشت عضلات لت انجام میدهند.هنگام تمرینات پشت شما همچنین قسمت پایینی و میانی عضلات کول، سرشانه پشتی‌ و عضلات پوشاننده ستون...