تبلیغات

برچسب نحوه شروع بدنسازی زنان

women-lifting-weights
۴۵

بانوان چگونه باید برنامه اختصاصی بدن سازی و ورزش خود را تنظیم کنند؟

  • بدنسازی بانوان, مقالات بدنسازی
  • 16 آگوست 18

بانوان چگونه باید برنامه اختصاصی بدن سازی و ورزش خود را تنظیم کنند؟ آیا زنان نیز باید همانند مردان تمرین کنند یا خیر؟ هنگام مطرح کردن چنین سوالی دو جبهه مخالف مقابل هم قرار میگیرند. از یک طرف گروهی می‌گویند که زنان باید زمان خود را صرف انجام تمرینات هوازی نظیر دوندگی و یوگا...