تبلیغات

برچسب مزایای مسترون

مسترون
۴۵

مزایا و عوارض جانبی احتمالی‌ مسترون

  • استروئیدها
  • 7 نوامبر 18

دروستانولون که با نام تجاری خود مسترون شناخته میشود یک استرویید آنابولیک می‌باشد و به خانواده استروییدهایی تعلق دارد که مشتق دی هیدرو تستوسترون هستند. همانند تمام استرویید‌های آناولیک دیگر، مسترون نیز یک استرویید اصلاح شده ساخت دست انسان نظیر تستوسترون، دی هیدرو...