تبلیغات

برچسب مزایای تمرینات تا ناتوانی عضلانی

training-to-failure
۴۵

چگونه تمرینات تا ناتوانی عضلانی میتواند باعث رشد یا اختلال در رشد عضلات شود

  • مقالات بدنسازی
  • 28 سپتامبر 17

تئوری پشت تمرینات تا ناتوانی منطق پشت تمرینات تا ناتوانی به این شکل است که : از آنجایی که اصل اضافه بار مهم‌ ترین فاکتور در تحریک عضلات به رشد می‌باشد پس اگر شما در هر ‌ست به ناتوانی عضلانی نرسید پس در واقع دلیلی‌ به عضلات خود برای رشد نمی‌دهید.اگر این کار را نکنید عضلات...