تبلیغات

برچسب محدود کردن کربوهیدرات سطح انسولین را کاهش می دهد

رژیم غذایی کم کالری و کاربر آن
۴۵

رژیم غذایی کم کالری و کاربر آن

  • تغذیه
  • 12 فوریه 15

رژیم غذایی کم کالری و کاربر آن : رژیم غذایی مبتنی بر مواد غذایی شامل خوردن غذای طبیعی، مواد غذایی فرآوری نشده با محتوای کم کربوهیدرات است.بسیاری از شواهد علمی بهترین گزینه برای افرادی که می خواهند وزنشان را کاهش دهند، سالم بمانند و به بیماری مبتلا نشوند باید کربوهیدرات کم...