تبلیغات

عدم رشد عضلات سینه

برچسب عدم رشد عضلات سینه

Incline-barbell-bench-press
۴۵

چگونه در حرکت پرس سینه به نهایت حجم و قدرت عضلات سینه دست یابیم

  • مقالات بدنسازی
  • 14 مارس 17

پرس سینه یکی‌ از محبوب‌ ترین حرکات برای افزایش قدرت و توان بالا تنه می‌باشد.بهبود قدرت و توان بالا تنه به شکل قابل توجهی‌ میتواند عملکرد ورزشی شما را افزایش دهد و هر عین حال میتواند میزان رشد عضلات را نیز به شدت افزایش دهد.در طول سالیان تحقیق روی تمرینات قدرتی‌ پرس سینه به...