تبلیغات

برچسب شراگ دمبل

bodybuilding
۴۵

۱۰ حرکت برتر عضله‌ ساز تمام دوران (بخش دوم و آخر)

  • مقالات بدنسازی
  • 28 می 16

حرکت ۴ : بارفیکس مچ برعکسداشتن عضلات لت عریض نشان دهنده یک فیزیک بدنی زیبا و قدرتمند می‌باشد.اگرچه داشتن عضلات سرشانه بزرگتر در مقایسه با سینه، رانها در مقایسه با ساق پا و جلو بازو در مقایسه با پشت بازو میتوانند مورد بحث و نقد قرار بگیرند اما هیچ فردی هیچ بدن سازی را به دلیل...

muscle-building-tips-1
۴۵

۱۰ حرکت برتر عضله‌ ساز تمام دوران (بخش اول)

  • مقالات بدنسازی
  • 27 می 16

با افزایش روز افزون برنامه‌های جدید و بر پایه دستگاه اینطور فرض میشود که امروزه حرکات عضله‌ ساز بیشتری از هر زمان دیگر در دسترس می‌باشد.انجام تمرینات با دستگاه‌ها و کابل‌ها میتواند مفید باشد اما به هر حال هیچ چیزی نمی‌تواند همانند حرکات چند مفصلی سنگین برای شما عضله‌...