تبلیغات

سنتز پروتئبن

برچسب سنتز پروتئبن

سنتز پروتئین و فراوانی‌ جلسات تمرینی
۴۵

سنتز پروتئین و فراوانی‌ جلسات تمرینی

  • مقالات بدنسازی
  • 18 اکتبر 14

بحث سنتز پروتئین از آنجایی که به عضله‌ سازی مرتبط است بحث بسیار مهمی‌ می‌باشد. چون سنتز پروتئین است که به ما می‌گوید که یک بدن ساز طبیعی باید چه مقدار تمرین کند تا به میزان مناسبی عضله‌ سازی داشته باشد. ...