تبلیغات

برچسب راه‌های موفقیت در بدنسازی

snatch-grip-deadlift
۴۵

چیزهایی که در طول ۱۳ سال تمرین کردن آموخته ام

  • مقالات بدنسازی
  • 30 اکتبر 18

چیزهایی که در طول ۱۳ سال تمرین کردن آموخته ام همه چیز وقتی ۱۸ ساله بودم شروع شد. در آن زمان به کندی در حال بهبود از یک بیماری با نام بی‌اشتهایی عصبی بودم  و در این مسیر پدرم نیز به من کمک می کرد. در آن زمان او به من گفت "  میدانی ، راهی وجود دارد که می‌توانی غذای بیشتری مصرف کنی...