تبلیغات

برچسب دوش آب سرد و عضله‌ سازی

نتایج گرفتن دوش آب سرد برای یک سال و تاثیر آن در بدن سازی
۴۵

نتایج گرفتن دوش آب سرد برای یک سال و تاثیر آن در بدن سازی

  • ریکاوری, سلامتی, مقالات بدنسازی
  • 2 فوریه 18

نتایج گرفتن دوش آب سرد برای یک سال و تاثیر آن در بدن سازی آیا خواهان افزایش سطح تستوسترون خود می‌باشید؟ البته که می‌خواهید! آیا مایلید سیستم ایمنی بدنتان قویتر باشد؟ چه کسی‌ است که نخواهد؟! در مورد استرس کمتر و حال بهتر چطور؟ معلوم است که می‌خواهید! و در مورد افزایش سرعت...