تبلیغات

برچسب دوره خارج از مسابقات

برنامه حرفه ای دوره حجم برای عضله سازی
۴۵

برنامه حرفه ای دوره حجم برای عضله سازی

  • برنامه تمرینی
  • 4 ژانویه 20

اگرچه اکثر افراد فصل زمستان را “ دوره خارج از مسابقات “ یا دوره حجم میدانند، اما من دوست دارم این دوره را دوره پیشرفت بنامم.عبارت خارج از مسابقات طوری به نظر می‌رسد که انگار زمانی‌ برای کاهش سخت گیری در عادات تمرینی و غذایی می‌باشد، زیرا دیگر رقابتی در کار نیست.اما به...