تبلیغات

تکنیک‌های حرفه ای رژیم بدنسازی

برچسب تکنیک‌های حرفه ای رژیم بدنسازی

نحوه استفاده از تکنیک مصرف چرخشی کالری برای عضله سازی و چربی‌ سوزی
۴۵

نحوه استفاده از تکنیک مصرف چرخشی کالری برای عضله سازی و چربی‌ سوزی

  • مقالات بدنسازی
  • 22 مارس 19

مصرف چرخشی کالری چه می‌باشد؟ مصرف چرخشی کالری سبکی از رژیم گرفتن می‌باشد که شما به صورت هدفمند میزان کالری دریافتی در طول هفته را افزایش و کاهش میدهید، که این امر نیز اغلب از طریق افزایش یا کاهش دریافت کربوهیدرات صورت می‌گیرد. پروتکل‌های زیادی برای مصرف چرخشی کالری وجود...