برچسب تمرینات شکم با دکتر جیم استوپانی قسمت دوم

۴۵

تمرینات شکم با دکتر جیم استوپانی قسمت دوم

  • مقالات بدنسازی
  • 23 ژانویه 15

کرانچ با سیمکش ایستاده ۱- یک دستگیره طنابی را به انتهای سیم متصل کنید و پشت به وزنه های سیمکش بایستید ۲- انتهای طناب را بگیرید دست ها را کنار سر خود حفظ کنید و در طول اجرا به همین صورت نگه دارید ۳- از باسن به جلوخم شوید تا بدن شما در زاویه حدود ۴۵ درجه با زمین قرار گیرد و پاها را...