تبلیغات

تمرینات تصویری تقویت عضلات باسن و ران

برچسب تمرینات تصویری تقویت عضلات باسن و ران

۴۵

تمرینات تصویری تقویت عضلات باسن و ران

  • بدنسازی بانوان
  • 24 آوریل 14

اگر فکر می کنید بدن شما در حالت به اصطلاح از دید کناری حالت مناسبی ندارد و متناسب نیست روشهای طبیعی وجود دارد که به شما کمک کند در رفع این مسئله. آیا تا بحال موفق شدین به حالت باسن متناسبی که برزیلی ها دارند و در تلویزیون زیاد دیدین برسین ؟ این مسئله بستگی زیاد به تیپ بدن شما و...