تبلیغات

تستوسترون سی پیونات Testosterone Cypionate چیست

برچسب تستوسترون سی پیونات Testosterone Cypionate چیست

هورمون
۴۵

تستسترون سایپیونات Testosterone Cypionate

  • استروئیدها
  • 16 سپتامبر 14

کپی شده از سایت ویکی پدیا تستسترون سایپیونات Testosterone Cypionate تستوسترون سی پیونات یا سای پیونات از تستوسترون در آمریکا بیشتر از دیگر نقاط جهان شناخته شده است و این در حالی است که ورزشکاران رشته های قدرتی دیگر نقاط دنیا Testosterone Enanthate تستوسترون انانتات را به عنوان پرمصرف ترین...