برچسب بلاک کننده هورمون رشد

۴۵

پپتید GDF-8 میواستاتین

  • مقالات بدنسازی
  • 16 می 15

میوستاتین GDF-8 پروتئینی است که در بدن انسان توسط ژن MSTN کدگذاری میشود.میوستاتین یک فاکتور متمایز کننده رشد عضوی از خانواده پروتئین TGF beta می‌باشد که طی‌ فرآیندی به نام میوژنسیز باعث مهار رشد عضلات میشود.میوستاتین عمده‌ ترین محصول سلول‌های اسکلتی می‌باشد که توسط جریان خون در...