برچسب انواع ماساژ

۴۵

اثر ماساژ بر ریکاوری و خستگی عضلانی

  • بدنسازی بانوان, مقالات بدنسازی
  • 18 ژانویه 15

اثر ماساژ بر ریکاوری از نظر علمی افزایش در جریان خون عضله اسکلتی میزان لاکتات انتقال یافته به مکانهایی که در آنجا حذف می شوند را تسریع می دهد (کبد) در نتیجه میزان برداشت لاکتات افزایش می یابد. نلسون، مشخص کرده است که ماسا ژ Tapotement یک افزایش معنی داری را در جریان خون ایجاد می کند...