تبلیغات

برچسب انواع تست دوپینگ

ماندگاری استروئید
۴۵

مدت زمان ماندگاری استروئید‌ها در بدن

  • استروئیدها
  • 18 ژوئن 20

ماندگاری استروئید ها در بدن چقدر است؟! استروئید‌های آنابولیک داروهایی مجاز در مصارف پزشکی‌ هستند اما بیشتر به دلیل استفاده از آنها به عنوان بهبود دهنده عملکرد در ورزش شناخته میشوند. تست‌های دوپینگ استروئید‌ها به طور فراوانی‌ توسط مقامات انجام میشوند، زیرا مصرف آنها در...