تبلیغات

برچسب افزایش سوخت و ساز

Shredded-Abs-1
۴۵

لپتین راز مخفی‌ یک چربی‌ سوزی کامل

  • مقالات بدنسازی
  • 7 مارس 16

لپتین هورمونی است که در بدن توسط سلول‌های چربی‌ ساخته میشود.کلمه لپتین از یک کلمه یونانی به نام لپتوس (باریک و لاغر) میاید.مقدار لپتینی که از سلول‌های چربی‌ آزاد میشود کاملا بستگی به مقدار چربی‌ موجود در سلول‌های چربی‌ دارد.اساسا وجود چربی‌ بیشتر برابر با آزاد سازی لپتین...