برچسب افزایش رکورد در پرس سینه

۴۵

۱۱ روش کارامد و ثابت شده علمی‌ برای افزایش رکورد پرس سینه

  • برنامه تمرینی, مکمل های بدنسازی
  • 17 اکتبر 17

چه بخواهید و چه نخواهید پرس سینه یکی‌ از حرکات اصلی‌ در بدن سازی می‌باشد که قدرت شما با آن سنجیده میشود.هیچ چیز همانند یک انجام یک پرس سینه سنگین نمی‌تواند توجهات در باشگاه را به خود جلب کند.در واقع پرس سینه اولین حرکتی‌ است که دیگر افراد میخواهند بدانند که شما با چه...