برچسب افزایش حجم چهار سر

۴۵

۴ برنامه تمرینی حرفه‌ای پا که از یاد نخواهید برد

  • برنامه تمرینی, مقالات بدنسازی
  • 27 دسامبر 15

دوست واقعی‌ شما در باشگاه کسی‌ است که اجازه ندهد شما جلسه پای خود را حذف کنید.اما در واقع به طور دقیق تر بخواهیم بگوئیم دوست واقعی‌ شما کسی‌ است که اجازه ندهد تا خودتان برنامه پایتان را طراحی کنید.زیرا در این حالت بسیاری از افراد برنامه پای خود را طوری طراحی میکنند که...