تبلیغات

برچسب آمینو اسید ها

Glutamine-600g-unflavored_2
۴۵

نقش گلوتامین در سلامت بدن

  • مقالات بدنسازی, مکمل های بدنسازی
  • 26 ژانویه 16

گلوتامین فراوان‌ترین آمینو اسید (واحد‌های سازنده پروتئین) درون بدن می‌باشد.بدن برای تامین نیاز‌های معمول خود توانایی ساخت گلوتامین به اندازه کافی‌ را دارد اما در زمان‌هایی که استرس زیادی به بدن وارد میشود (نظیر انجام ورزش‌های سنگین یا آسیب دیدگی) بدن شما نیاز به...