تبلیغات

برچسب آمینو اسید های شاخه دار

modernbcaa
۴۵

معرفی‌ و بررسی مکمل کارامد USP Modern BCAA

  • مکمل های بدنسازی
  • 28 نوامبر 16

هنگامی که بحث مکمل های (BCAA) به میان میاید بسیاری از افراد نام آنها را شنیده‌ اند و احتمالا در زمان‌هایی از برخی‌ انواع این مکمل‌ها نیز ممکن است استفاده کرده باشند اما آیا واقعا شما میدانید که (BCAA) دقیقا چه می‌باشد و مزایای آن چیست؟ (BCAA) مخفف آمینو اسید های شاخه دار می‌باشد و...