تبلیغات

برچسب آموزش حرکت ددلیفت

ددلیفت
۴۵

ددلیفت

  • برنامه تمرینی
  • 8 سپتامبر 14

ددلیفت عضلات اصلی درگیر: پشتی بزرگ متوازی الاضلاع راست کننده ستون فقراتدوسر بازویی,بازوی قدامی چهار سرران همسترینگ شروع حرکت : جلوی یک میله هالتر در حالت نشسته قرار میگیرد طوری که ساق پای شما هالتر را لمس کند پاهارا به اندازه ی عرض شانه باز کنید,نوک پاها به سمت خارج...