علیرضا پرسیده شد2 سال قبل
علیرضا پرسیده شد2 سال قبل
با سلام ، mk677 را چه مدت بدون وقفه میتوان استفاده کرد؟‌ و در زمان وقفه ایا نیاز به pct، می باشد؟و این محصول را با چه محصول دیگر میتوان استک کرد که بهترین جواب را گرفت؟ با تشکر
1 پاسخ‌ها

بهترین جواب

محمدرضا امیدی عضو سایت پاسخ داده شد2 سال قبل
ایبوتامورن نوعی دارو می‌باشد که میتواند به بهبود متابولیسم، افزایش قدرت استخوان‌ها و همچنین افزایش طول عمر کمک کند 
مقاله کاملی در این زمینه قبلا در سایت منتشر شده است که از لینک زیر میتوانید این مقاله را بخوانید
 
https://mokamelhaa.ir/mk-677-%d8%a7%db%8c%d8%a8%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b9%d8%b6%d9%84%d9%87%e2%80%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%8c/

1 پاسخ‌ها
بهترین جواب
محمدرضا امیدی عضو سایت پاسخ داده شد2 سال قبل

ایبوتامورن نوعی دارو می‌باشد که میتواند به بهبود متابولیسم، افزایش قدرت استخوان‌ها و همچنین افزایش طول عمر کمک کند 
مقاله کاملی در این زمینه قبلا در سایت منتشر شده است که از لینک زیر میتوانید این مقاله را بخوانید
 
https://mokamelhaa.ir/mk-677-%d8%a7%db%8c%d8%a8%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b9%d8%b6%d9%84%d9%87%e2%80%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%8c/