سوالات بدنسازیدسته بندی: متفرقهمشروبات الکلی و رابطه آن با بدنسازی
mehriiimousavifit پرسیده شد2 سال قبل
سوالات بدنسازیدسته بندی: متفرقهمشروبات الکلی و رابطه آن با بدنسازی
mehriiimousavifit پرسیده شد2 سال قبل
سلام با خوردن مشروب چند درصد عضله از دست میدیم چند درصد چربی میشه؟
1 پاسخ‌ها

بهترین جواب

محمدرضا امیدی عضو سایت پاسخ داده شد2 سال قبل
۲ نکته مهمی‌ که در ابتدا باید درک کنید
“ اولین مورد این است که الکل حاوی کالری می‌باشد. “
“ دومین مورد این است که بین اثر مستقیم و غیر مستقیم الکل روی عضله سازی و چربی‌ سوزی یک تفاوت آشکار وجود دارد. “
جواب شما در لینک زیر کامل توضیح داده شده است
https://mokamelhaa.ir/?p=9788 

1 پاسخ‌ها
بهترین جواب
محمدرضا امیدی عضو سایت پاسخ داده شد2 سال قبل

۲ نکته مهمی‌ که در ابتدا باید درک کنید
“ اولین مورد این است که الکل حاوی کالری می‌باشد. “
“ دومین مورد این است که بین اثر مستقیم و غیر مستقیم الکل روی عضله سازی و چربی‌ سوزی یک تفاوت آشکار وجود دارد. “
جواب شما در لینک زیر کامل توضیح داده شده است
https://mokamelhaa.ir/?p=9788