گل پرسیده شد10 ماه قبل
گل پرسیده شد10 ماه قبل
قرص megamt که برای چاق شدن توصیه میکنن چه قرصیه؟ من بعد از شیردهی خیلی لاغر شدم میتونم با این قرص دوباره چاق بشم؟

1 پاسخ‌ها
محمدرضا امیدیعضو سایت پاسخ داده شد9 ماه قبل
به هیچ عنوان از این قرص ها استفاده نکنید این قرص ها سراسر عارضه میباشند و میتوانند شمارا دجار مشکلات فراوانی کنند

1 پاسخ‌ها
محمدرضا امیدیعضو سایت پاسخ داده شد9 ماه قبل

به هیچ عنوان از این قرص ها استفاده نکنید این قرص ها سراسر عارضه میباشند و میتوانند شمارا دجار مشکلات فراوانی کنند