مهدی پرسیده شد2 سال قبل
مهدی پرسیده شد2 سال قبل
سلام آمپول ترونبولون معمولا در دوزهای 100 و 200 موجوده، اگر ما بخوایم 75 میلی گرم استفاده کنیم، آیا مابقی رو میشه نگه داشت یا باید دور ریخت
1 پاسخ‌ها
محمدرضا امیدی عضو سایت پاسخ داده شد2 سال قبل
استروئید ترنبولان در 3 نوع رایج ترنبولان استات ,ترنبولون انانتات و پارابولان عرضه میشود . که دوز ترنبولان انانتات 200 و استات و پارابولان 100 میباشد.
نکته اول رو باید انجوری یاد آور بشو که :استروئید های موجود در بازار همه بصورت زیر زمینی تولید و پخش میشوند و دوز های واقعی ندارند و معمولا کمتر از اونچیزی میباشد که روی محصول نوشته شده است
نکته بعدی اینکه از لحاظ بهداشتی بهتر اینکه مابقی رو دور بریزید مگر اینکه شکل ویالی داشته باشد و در محوطه استیریل نگه داری شود

1 پاسخ‌ها
محمدرضا امیدی عضو سایت پاسخ داده شد2 سال قبل

استروئید ترنبولان در 3 نوع رایج ترنبولان استات ,ترنبولون انانتات و پارابولان عرضه میشود . که دوز ترنبولان انانتات 200 و استات و پارابولان 100 میباشد.
نکته اول رو باید انجوری یاد آور بشو که :استروئید های موجود در بازار همه بصورت زیر زمینی تولید و پخش میشوند و دوز های واقعی ندارند و معمولا کمتر از اونچیزی میباشد که روی محصول نوشته شده است
نکته بعدی اینکه از لحاظ بهداشتی بهتر اینکه مابقی رو دور بریزید مگر اینکه شکل ویالی داشته باشد و در محوطه استیریل نگه داری شود