چالش ۱۰۰۰۰ پوندی سرشانه سدیک هادزوویچ
0.0

چالش ۱۰۰۰۰ پوندی سرشانه سدیک هادزوویچ

  • برنامه بدنسازی, مقالات بدنسازی
  • ۸ اسفند ۹۵
  • حسام رضائی
  • 2,247 بازدید
  • بدون دیدگاه

در این مقاله شاهد نبرد سدیک هادزوویچ با برت کاهن در چالش ۱۰۰۰۰ پوندی پرس سرشانه خواهیم بود.این چالش به معنای‌ واقعی‌ سنگین و پر فشار می‌باشد.این چالش نیازمند قدرت، استقامت و یک استراتژی بسیار مناسب تنها برای به پایان رساندن این چالش می‌باشد جدایی از اینکه بخواهید در رقابت با حریف تمرینی خود نیز به پیروزی برسید.اما چرا این چالش اینقدر دشوار می‌باشد؟ زیرا شما تنها باید یک حرکت را برای یک عضله‌ انجام دهید.خود سدیک در مورد این چالش می‌گوید که شما آنقدر حرکت پرس سرشانه را می‌روید تا احساس مرگ کنید.

 

در این چالش میزان کلی‌ وزنه‌هایی که جابجا می‌کنید بر اساس کل دمبل‌های مورد استفاده محاسبه خواهد شد.برای مثال اگر شما یک دمبل ۱۰۰ پوندی انتخاب کنید باید در ۱۰ ‌ست با ۱۰ تکرار حرکت پرس سرشانه را انجام دهید تا بتوانید در مجموع به ۱۰۰۰۰ پوند این چالش برسید.

610157ffc3256ebb23b8bad90c9b8511

 

 

هنگامی که این دو ورزشکار شروع به انجام تمرین کردند برنامه آنها در ابتدا شروع با وزنه‌های سبک و گرم کردن بدن بود و سپس وزنه‌های خود را کم کم افزایش دهند.هر کدام از آنها یک جفت دمبل ۴۰ پوندی در دست گرفت و ۲۰ تکرار را انجام دادند که مجموع وزنه جابجا شده برای هر دوی آنها برابر با ۸۰۰ پوند میشود.اگرچه آنها از این وزنه برای گرم کردن خود استفاده کردند اما باز هم در مجموع وزنه‌های جابجا شده توسط آنها محاسبه میشود و از آن ۱۰۰۰۰ پوند کم خواهد شد.

 

بعد از این ‌ست گرم کردنی آنها یک جفت دمبل ۵۵ پوندی در دست گرفتند و هر کدام توانستند با آن ۱۵ تکرار را اجرا کنند که با این حساب هر دوی آنها در همین ابتدای چالش توانستند ۱۶۲۵ پوند وزنه در مجموع جابجا کنند.سدیک این چالش را برای افرادی که در دوره آماده سازی برای مسابقات هستند توصیه نمیکند.به دلیل حجم بسیار زیاد این چالش احتمال آسیب دیدگی نیز در این مقطع افزایش پیدا می‌کند.اما اگر در فصل خارج از مسابقات هستید و تغذیه شما نیز مناسب و کافی‌ می‌باشد همیشه میتوانید آن کالری‌های مصرفی خود را به کار گرفته و فراتر از حد و مرز‌های بدنی خود پیش بروید.

 

هر دو ورزشکار ما دوباره یک ‌ست دیگر با وزنه ۵۵ پوندی و با ۱۵ تکرار را انجام دادند که مجموع وزنه‌های جابجا شده برای هر کدام آنها به ۲۴۵۰ پوند رسید.

 

 

افزایش وزنه‌ها و پیشی‌ گرفتن برت

در ‌ست چهارم هر دوی آنها وزنه را سنگین تر کرده و از دمبل‌های ۷۰ پوندی استفاده کردند.در این ‌ست هم هر دو ورزشکار توانستند ۱۰ تکرار را انجام دهند که مجموع وزنه‌های جابجا شده برای هر دوی آنها به ۳۱۵۰ پوند رسید.نظارت مناسب حریف تمرینی در طول این چالش بسیار حیاتی می‌باشد و باعث اجتناب از آسیب دیدگی میشود و میتواند تمرین را به سلامت به پایان برساند.

 

در ‌ست ۵ سدیک و برت احساس شروع خستگی‌ در عضلات خود کردند.اما در این ‌ست نیز آنها وزنه را افزایش داده و از یک جفت دمبل ۸۰ پوندی در طول ‌ست‌های ۵ و ۶ استفاده کردند.برت در ‌ست ۵ از فرصت پیش آمده استفاده کرد و با انجام ۸ تکرار در برابر ۷ تکرار سدیک از او پیشی‌ گرفت.در این ‌ست سدیک به مجموع ۳۷۹۰ پوند و برت به مجموع ۳۹۵۰ پوند رسید.در ‌ست ششم نیز آنها هر کدام ۷ تکرار را با وزنه ۸۰ پوندی انجام دادند که مجموع وزنه‌ها برای سدیک ۴۳۵۰ پوند و برای برت ۴۵۱۰ پوند رسید.

 

 

کاهش میزان وزنه‌ها در میانه چالش

بعد از انجام دو ‌ست سنگین با وزنه ۸۰ پوندی و رسیدن به میانه چالش سدیک و برت تصمیم گرفتند که وزنه تمرینی را کاهش دهند.آنها دوباره وزنه را به ۷۰ پوند کاهش دادند و ‌ست ۷ خود را شروع کردند.در این ‌ست برت برتری خود را افزایش داد و با وزنه ۷۰ پوندی ۱۰ تکرار را انجام داد اما سدیک تنها ۷ تکرار را انجام داد.به این ترتیب میزان مجموع وزنه‌های جابجا شده برای برت به ۵۲۱۰ پوند و برای سدیک به ۴۸۴۰ پوند رسید.

21086 1 1

 

بعد از ‌ست ۷ سدیک بیان کرد که به نقطه‌ای رسیده است که شاید تسلیم شود اما او تا به اینجای کار آمده است و تصمیم گرفت که کار خود را تمام کند.در ‌ست ۸ دوباره آنها وزنه را کاهش داده و از یک جفت دمبل ۶۰ پوندی استفاده کردند.سدیک از این ‌ست برای بهبود وضعیت خود استفاده کرد و در این ‌ست ۱۲ تکرار را انجام داد اما برت تنها توانست ۸ تکرار را انجام دهد.با این تفاسیر برت همچنان برتری کمی‌ را حفظ کرده است.بعد از پایان ‌ست ۸ میزان مجموع وزنه‌ها برای سدیک به ۵۵۶۰ پوند و برای برت به ۵۶۹۰ پوند رسید.

 

 

بخش پایانی چالش و بازگشت سدیک

در ‌ست ۹ سدیک با وزنه ۶۰ پوندی ۱۵ تکرار را انجام داد اما برت تنها توانست ۱۲ تکرار را انجام دهد.برای اولین بار سدیک در این چالش از برت پیشی‌ می‌گیرد.بعد از پایان ‌ست ۹ میزان مجموع وزنه‌ها برای سدیک ۶۴۶۰ پوند و برای برت ۶۴۱۰ پوند رسید که برتری خفیفی را برای سدیک رقم زد.در ‌ست ۱۰ سدیک دوباره اختلاف خود را بیشتر کرد و توانست ۱۰ تکرار را انجام دهد در حالی‌ که برت ۹ تکرار را انجام داد.به این ترتیب میزان مجموع وزنه‌های جابجا شده بعد از ۱۰ ‌ست برای سدیک به ۷۰۶۰ پوند و برای برت به ۶۹۵۰ پوند رسید.هر دوی آنها اکنون به ‌ست‌های پر فشار پایانی نزدیک شده‌اند و هر کدام از آنها می‌خواهد نفر اول این چالش باشد.برای این منظور آنها در این ‌ست‌های پایانی سعی‌ بر این دارند تا بیشترین تعداد تکرار ممکن را انجام دهند.

 

در ‌ست ۱۱ سدیک با دمبل ۶۰ پوندی توانست ۲۱ تکرار را انجام دهد که بسیار قابل توجه بود و توانست میزان مجموع وزنه‌های خود را به ۸۳۲۰ پوند برساند اما برت در این ‌ست ۱۹ تکرار را انجام داد که مجموع وزنه‌ها برای او به ۸۰۸۰ پوند رسید.در ‌ست ۱۲ سدیک ۸ تکرار دیگر را نیز انجام داد و مجموع وزنه‌های خود را به ۸۸۰۰ پوند رساند.اما از سوی دیگر برت در این ‌ست به منظور جبران ۱۰ تکرار را انجام داد و مجموع وزنه‌های خود را به ۸۶۸۰ پوند رساند.

 

در ‌ست ۱۳ سدیک دوباره با انجام ۱۰ تکرار در برابر ۶ تکرار برت فاصله را بیشتر کرد و میزان مجموع وزنه‌های خود را به ۹۴۰۰ پوند رساند.اکنون تنها کاری که سدیک باید انجام دهد انجام ۱۰ تکرار بیشتر برای رسیدن به ۱۰۰۰۰ پوند وزنه جابجا شده می‌باشد.در همین حین برت نیز به میزان وزنه ۹۰۴۰ پوند رسیده است و برای رسیدن به ۱۰۰۰۰ پوند باید ۱۶ تکرار را انجام دهد.سدیک در ‌ست پایانی خود تمام قدرت و انگیزه خود را به کار گرفت و شروع به انجام ‌ست ۱۴ کرد.

 

در ‌ست ۱۴ سدیک توانست ۱۰ تکرار مورد نیاز خود را انجام دهد و به ۱۰۰۰۰ پوند وزنه جابجا شده برسد! در همین ‌ست برت که به ۱۶ تکرار نیاز داشت تنها توانست ۱۰ تکرار را انجام دهد و در ‌ست ۱۵ او ۶ تکرار باقیمانده را نیز انجام داد تا به ۱۰۰۰۰ پوند وزنه جابجا شده در مجموع برسد!

 

 

جمع بندی

اگرچه چالش ۱۰۰۰۰ پوند وزنه واقعا بسیار سخت می‌باشد و شما می‌خواهید که حریف تمرینی خود را شکست دهید اما بدن سازی واقعا یک ورزش شخصی‌ می‌باشد.همین که شما بتوانید چنین چالشی را به پایان برسانید بسیار جای افتخار دارد.همانطور که سدیک نیز اشاره کرد انجام این چالش انرژی فیزیکی‌ و ذهنی‌ زیادی را می‌طلبد.شما از لحاظ ذهنی‌ باید سر سخت و محکم باشید و همچنین باید از یک حریف تمرینی خوب نیز بهره ببرید که نه تنها از شما در طول انجام چالش مراقبت کند بلکه بتواند با شما رقابت نیز داشته باشد.

شما چه فکر می‌کنید؟ آیا شما هم در جلسه بعدی سرشانه خود قصد انجام چالش ۱۰۰۰۰ پوندی را دارید؟!

 

مترجم : حسام رضایی

نویسنده:
حسام رضائی
امتیاز شما به این مطلب
امیتاز بدید

برچسب‌ها

پیشنهاد می‌کنیم بخوانید
اشتراک
اطلاع از
guest

0 دیدگاه
بازخورد داخلی
مشاهده تمام نظرات