بدنسازی

آخرین مقالات :

قیمت بیش از ۲۰ نوع پپتید

یک دیدگاه
6,888 بازدید
قیمت بیش از ۲۰ نوع پپتید

این صفحه بروز نمیباشد. و اطلاعات کامل نیست برای دریافت قیمت بروز پپتید ها و عکس آنها به لینک زیر مراجعه فرمایید

قیمت پپتید|خرید پپتید| IGF-1 CJC1295 GHRP6

هم اکنون مفتخریم به عنوان بزرگ ترین و معتبر ترین عرضه کننده پپتید درایران راهی سبز و هموار را برای خرید و آسودگی خیال شما ورزشکاران عزیز به ارمغان آوریم

بزودی محصولات پپتید ی مکمل ها تکمیل میشود و شما ورزشکاران عزیز میتوانید با تنوع بیشتر و محصولات نایاب مسیر رشد و شکوفایی خود را هــــــــــمــوار سازید.

این محصولات عبارت اند از:

برند- جناتروپین(GENATROPIN):

 1. IGF-1
 2. IGF-1+IGF-2
 3. CJC1295
 4. CJC1295 DAC
 5. CJC1295+Hexalin
 6. CJC+GHRP6
 7. GHRP6
 8. GHRP2
 9. GHRP2+GHRP2
 10. HGH FERAGMENT

 

برند:سولواستار(SOLOSTAR):

 1. CJC1295
 2. IGF-1 Active
 3. HEXALIN Active
 4. FollIstan Retard
 5. Somatropin

برند آنابول کد(ANABOL COD)

برند:مدیتک(Meditech):

 1. GHRP-2
 2. GHRP-6
 3. CJC-TECH
 4. IGTROPIN
 5. SOMARAPID
 6. SOMATROPE
 7. EPOREX 3000

 

تولید کنندهمحصولدوزفیمت
GEN XGHRP-6۱×۵۰۰۰mcg۱۱۰۰۰۰
USAGHRP-2۱×۵۰۰۰mcg۱۳۰۰۰۰
IPAMORELIN۱×۲۰۰۰mcg۱۲۰۰۰۰
HEXARELIN۱×۲۰۰۰mcg۱۲۰۰۰۰
CJC 1295 WITH OUT۱×۲۰۰۰mcg۱۲۵۰۰۰
SERMORELIN۱×۲۰۰۰mcg۱۲۶۰۰۰
HGH FRAGMENT۱×۵۰۰۰mcg۱۵۰۰۰۰
IGF-1 LR3۱×۱۰۰۰mcg۴۸۰۰۰۰
IGF-1 DES۱×۲۰۰۰mcg۵۵۰۰۰۰
IGF-2۱×۱۰۰۰mcg۵۶۰۰۰۰
PRO PEPTIDEIGF-1 LR3۱۰*۱۰۰۰mcg۱۲۰۰۰۰۰
USAMGF۱۰*۲۰۰۰mcg۱۲۲۰۰۰۰
SERMORELIN (GRF 1-29)۱۰*۲۰۰۰mcg۱۳۰۰۰۰۰
GHRP-6۱۰*۵۰۰۰mcg۱۲۰۰۰۰۰
CJC-1295 DAC۱۰*۲۰۰۰mcg۱۳۰۰۰۰۰
HEXARELIN۱۰*۲۰۰۰mcg۱۳۰۰۰۰۰
TB-500 (THYMOSIN BETA 4)۱۰*۲۰۰۰mcg۱۳۰۰۰۰۰
HGH FRAGMENT۱۰*۲۰۰۰mcg۱۲۰۰۰۰۰
FOLISTATIN-FST۱۰*۱۰۰۰mcg۱۶۰۰۰۰۰
——۱۰*۱۰۰۰mcg—–
ACE 031۱۰*۱۰۰۰mcg۱۶۰۰۰۰۰
HGH FAT TARGET۱۰*۱۰IU۱۳۲۰۰۰۰
GHRP-6۱۰*۵۰۰۰mcg۱۱۹۰۰۰۰
CJC1295 DAC۱۰*۲۰۰۰mcg۱۳۰۰۰۰۰
IGF-1 LR3۱۰*۱۰۰mcg۱۳۰۰۰۰۰
IPAMORELIN۱۰*۲۰۰۰mcg۱۲۰۰۰۰۰
HUPGHRP-6۱*۵۰۰۰mcg۱۱۵۰۰۰
USACJC 1295 DAC۱*۲۰۰۰mcg۱۳۰۰۰۰
IGF-1 LR3۱*۱۰۰۰mcg۳۲۰۰۰۰
GENETIC PHARMAGHRP-6۱۰×۵۰۰۰mcg۱۴۰۰۰۰۰
IGF-1 LR3۱۰×۱۰۰mcg۱۴۵۰۰۰۰
CJC1295  W/O۱۰×۲۰۰۰mcg۱۴۰۰۰۰۰
NOMAD LABGHRP-6۱۰×۵۰۰۰mcg۷۰۰۰۰۰
CJC1295 DAC۱۰×۲۰۰۰mcg۸۰۰۰۰۰
HGH FRAGMENT۱۰×۲۰۰۰mcg۶۰۰۰۰۰
IGF-1 LR3۱۰×۱۰۰mcg۷۹۰۰۰۰
HaiYe BIOCJC1295 DAC۱*۲۰۰۰mcg۱۳۰۰۰۰
GHRP-2۱*۵۰۰۰mcg۱۱۰۰۰۰
HGH FRAGMENT۱*۲۰۰۰mcg۱۱۰۰۰۰
IPAMORELIN۱*۲۰۰۰mcg۱۱۰۰۰۰
ANABOL CODEMIX CODE۲*۴۰۰۰mcg۲۰۰۰۰۰
USASERMORELIN۲*۲۰۰۰mcg۲۴۰۰۰۰
HEXAMORELIN۲*۵۰۰۰mcg۳۲۰۰۰۰
IGF-1۲*۶۰۰mcg۵۰۰۰۰۰
MIX CODE 2۲*۴۰۰۰mcg۳۰۰۰۰۰
TMGHRP-6۵*۱۰۰۰۰mcg۵۵۰۰۰۰
HONG KONGIPAMORELIN۵×۴۰۰۰mcg۵۵۰۰۰۰
HEXARELIN۵×۴۰۰۰mcg۵۵۰۰۰۰
CJC 1295۵×۴۰۰۰mcg۵۵۰۰۰۰
IGF-1 LR3۱*۱۰۰۰mcg۶۰۰۰۰۰
UNIQUE LABGHRP-6۱۰*۵۰۰۰mcg۷۱۰۰۰۰
UNIQUE LABIPAMORELIN۱۰×۲۰۰۰mcg۷۲۰۰۰۰
HEXARELIN۱۰×۲۰۰۰mcg۷۳۰۰۰۰
CJC 1295۱۰×۲۰۰۰mcg۷۰۰۰۰۰
IGF-1 LR3۱۰×۱۰۰mcg۷۲۰۰۰۰
HGH FRAGMENT۷۰۰۰۰۰
PURCHASE PEPTIDGHRP-6۱۰×۵۰۰۰mcg۷۳۰۰۰۰
USAHEXARELIN۱۰×۲۰۰۰mcg۸۲۰۰۰۰
CJC 1295 DAC۱۰×۲۰۰۰mcg۸۱۰۰۰۰
IGF-1 LR3۱×۱۰۰۰mcg۸۰۰۰۰۰
HGH FRAGMENT۱۰×۲۰۰۰mcg۵۰۰۰۰۰
IGF-1 DES۱۰×۲۰۰۰mcg۶۰۰۰۰۰
TB500۱۰×۲۰۰۰mcg۷۰۰۰۰۰
MEDITECHGHRP-6۱۰×۵۰۰۰mcg۱۳۰۰۰۰۰
GERMANYIGF-1 LR3۱۰×۱۰۰mcg۱۳۰۰۰۰۰
JENSHIGHRP-6۵×۵۰۰۰mcg۴۳۰۰۰۰
CJC1295 DAC۵×۲۰۰۰mcg۴۸۰۰۰۰
GHRP-2۵×۵۰۰۰mcg۴۵۰۰۰۰
IGF-1 LR3۵×۲۰۰mcg۴۷۰۰۰۰
AMOZGHRP-6۵×۵۰۰۰mcg+5WATER SOLUTION۵۰۰۰۰۰
GERMANYIGF-1 LR4۵×۲۰۰۰mcg+5WATER SOLUTION۶۶۰۰۰۰
HEXARELIN۵×۲۰۰۰mcg+5WATER SOLUTION۵۰۰۰۰۰
IPAMORELIN۵×۱۰۰۰mcg+5WATER SOLUTION۵۰۰۰۰۰
STRONGGHRP-6۵×۵۰۰۰mcg۵۰۰۰۰۰
USACJC1295 DAC۵×۲۰۰۰mcg۵۰۰۰۰۰
IGF-1 LR4۵×۲۰۰۰mcg۵۰۰۰۰۰
HEXARELIN۵×۲۰۰۰mcg۵۰۰۰۰۰
IPAMORELIN۵×۲۰۰۰mcg۵۰۰۰۰۰
STRONGIGF-1 LR3۵×۲۰۰mcg۵۰۰۰۰۰
USAGHRP-6۵×۵۰۰۰mcg۵۰۰۰۰۰
WORLD PEPTIDGHRP-6۱۰×۵۰۰۰mcg+10VATER SOLUTION*3ml۷۲۰۰۰۰
CJC1295 DAC۱۰×۲۰۰۰mcg+10VATER SOLUTION*3ml۷۳۰۰۰۰
HEXARELIN۱۰×۲۰۰۰mcg+10VATER SOLUTION*3ml۷۲۰۰۰۰
HGH FRAGMENT۱۰×۱۰۰۰mcg+10VATER SOLUTION*3ml۷۶۵۰۰۰
IGF-1 LR4۱۰×۱۰۰۰mcg+10VATER SOLUTION*3ml۷۶۵۰۰۰
MOLDAVIGHRP-6۱۰*۵۰۰۰mcg۹۲۰۰۰۰
IGF-1 LR3۱۰×۱۰۰mcg۸۰۰۰۰۰
PURCHASE PEPTID(ORGINAL)GHRP-6۱۰×۵۰۰۰mcg۱۱۷۰۰۰۰
IGF-1 LR3۱×۱۰۰۰mcg۱۲۷۰۰۰۰
JDYGHRP-6۱۰×۵۰۰۰mcg۷۰۰۰۰۰
CAMBODIAIPAMORELIN۱۰×۲۰۰۰mcg۷۰۰۰۰۰
HEXARELIN۱۰×۲۰۰۰mcg۷۰۰۰۰۰
CJC 1295 DAC۱۰×۲۰۰۰mcg۸۰۰۰۰۰
SERMORELIN۱۰×۲۰۰۰mcg۷۵۰۰۰۰
IGF-1 LR3۱۰×۱۰۰mcg۷۰۰۰۰۰
MELANOTAN 2۱۰×۵۰۰۰mcg۷۴۰۰۰۰
HGH FRAGMENT۶۹۰۰۰۰
SOMA 100 IU۷۸۰۰۰۰
TB500۸۶۰۰۰۰

 

 

اینجا کلیک نمایید.

 

نویسنده : محمدرضا امیدی
لینک کوتاه : https://mokamelhaa.ir/?p=1157
کپی برداری از سایت مکملها تنها با ذکر منبع و دادن لینک فعال به مطلب مجاز می باشد.
اخبار مرتبط
یکنظر ارسال شده است
شما هم نظری ارسال کنید
 1. بهروز :
  ۰۸ دی ۹۳

  با سلام
  درخواست پپتاید ها به صورت عددی مثلا ۴ ویال ghrp6 و یا ۲ ویال cjc ایا امکان پذیر می باشد جهت اطمینان از اثر گذاری محصولات ؟
  که در صورت موثر بودن باقی محصول خریداری شود؟
  امکان خریداری چه برندهایی به صورت تکی امکان پذیر است؟
  ممنون

کانال تلگرام

آخرین مقالات سایت

آرشیو >

پربازدیدترین

آرشیو >

ریکاوری

آرشیو >

مکملهای قبل تمرین

آرشیو >
اطلاعیه های مهم