بدنسازی

آخرین مقالات :

قیمت بیش از ۲۰ نوع پپتید

یک دیدگاه
6,706 بازدید
قیمت بیش از ۲۰ نوع پپتید

این صفحه بروز نمیباشد. و اطلاعات کامل نیست برای دریافت قیمت بروز پپتید ها و عکس آنها به لینک زیر مراجعه فرمایید

قیمت پپتید|خرید پپتید| IGF-1 CJC1295 GHRP6

هم اکنون مفتخریم به عنوان بزرگ ترین و معتبر ترین عرضه کننده پپتید درایران راهی سبز و هموار را برای خرید و آسودگی خیال شما ورزشکاران عزیز به ارمغان آوریم

بزودی محصولات پپتید ی مکمل ها تکمیل میشود و شما ورزشکاران عزیز میتوانید با تنوع بیشتر و محصولات نایاب مسیر رشد و شکوفایی خود را هــــــــــمــوار سازید.

این محصولات عبارت اند از:

برند- جناتروپین(GENATROPIN):

 1. IGF-1
 2. IGF-1+IGF-2
 3. CJC1295
 4. CJC1295 DAC
 5. CJC1295+Hexalin
 6. CJC+GHRP6
 7. GHRP6
 8. GHRP2
 9. GHRP2+GHRP2
 10. HGH FERAGMENT

 

برند:سولواستار(SOLOSTAR):

 1. CJC1295
 2. IGF-1 Active
 3. HEXALIN Active
 4. FollIstan Retard
 5. Somatropin

برند آنابول کد(ANABOL COD)

برند:مدیتک(Meditech):

 1. GHRP-2
 2. GHRP-6
 3. CJC-TECH
 4. IGTROPIN
 5. SOMARAPID
 6. SOMATROPE
 7. EPOREX 3000

 

تولید کنندهمحصولدوزفیمت
GEN XGHRP-6۱×۵۰۰۰mcg۱۱۰۰۰۰
USAGHRP-2۱×۵۰۰۰mcg۱۳۰۰۰۰
IPAMORELIN۱×۲۰۰۰mcg۱۲۰۰۰۰
HEXARELIN۱×۲۰۰۰mcg۱۲۰۰۰۰
CJC 1295 WITH OUT۱×۲۰۰۰mcg۱۲۵۰۰۰
SERMORELIN۱×۲۰۰۰mcg۱۲۶۰۰۰
HGH FRAGMENT۱×۵۰۰۰mcg۱۵۰۰۰۰
IGF-1 LR3۱×۱۰۰۰mcg۴۸۰۰۰۰
IGF-1 DES۱×۲۰۰۰mcg۵۵۰۰۰۰
IGF-2۱×۱۰۰۰mcg۵۶۰۰۰۰
PRO PEPTIDEIGF-1 LR3۱۰*۱۰۰۰mcg۱۲۰۰۰۰۰
USAMGF۱۰*۲۰۰۰mcg۱۲۲۰۰۰۰
SERMORELIN (GRF 1-29)۱۰*۲۰۰۰mcg۱۳۰۰۰۰۰
GHRP-6۱۰*۵۰۰۰mcg۱۲۰۰۰۰۰
CJC-1295 DAC۱۰*۲۰۰۰mcg۱۳۰۰۰۰۰
HEXARELIN۱۰*۲۰۰۰mcg۱۳۰۰۰۰۰
TB-500 (THYMOSIN BETA 4)۱۰*۲۰۰۰mcg۱۳۰۰۰۰۰
HGH FRAGMENT۱۰*۲۰۰۰mcg۱۲۰۰۰۰۰
FOLISTATIN-FST۱۰*۱۰۰۰mcg۱۶۰۰۰۰۰
——۱۰*۱۰۰۰mcg—–
ACE 031۱۰*۱۰۰۰mcg۱۶۰۰۰۰۰
HGH FAT TARGET۱۰*۱۰IU۱۳۲۰۰۰۰
GHRP-6۱۰*۵۰۰۰mcg۱۱۹۰۰۰۰
CJC1295 DAC۱۰*۲۰۰۰mcg۱۳۰۰۰۰۰
IGF-1 LR3۱۰*۱۰۰mcg۱۳۰۰۰۰۰
IPAMORELIN۱۰*۲۰۰۰mcg۱۲۰۰۰۰۰
HUPGHRP-6۱*۵۰۰۰mcg۱۱۵۰۰۰
USACJC 1295 DAC۱*۲۰۰۰mcg۱۳۰۰۰۰
IGF-1 LR3۱*۱۰۰۰mcg۳۲۰۰۰۰
GENETIC PHARMAGHRP-6۱۰×۵۰۰۰mcg۱۴۰۰۰۰۰
IGF-1 LR3۱۰×۱۰۰mcg۱۴۵۰۰۰۰
CJC1295  W/O۱۰×۲۰۰۰mcg۱۴۰۰۰۰۰
NOMAD LABGHRP-6۱۰×۵۰۰۰mcg۷۰۰۰۰۰
CJC1295 DAC۱۰×۲۰۰۰mcg۸۰۰۰۰۰
HGH FRAGMENT۱۰×۲۰۰۰mcg۶۰۰۰۰۰
IGF-1 LR3۱۰×۱۰۰mcg۷۹۰۰۰۰
HaiYe BIOCJC1295 DAC۱*۲۰۰۰mcg۱۳۰۰۰۰
GHRP-2۱*۵۰۰۰mcg۱۱۰۰۰۰
HGH FRAGMENT۱*۲۰۰۰mcg۱۱۰۰۰۰
IPAMORELIN۱*۲۰۰۰mcg۱۱۰۰۰۰
ANABOL CODEMIX CODE۲*۴۰۰۰mcg۲۰۰۰۰۰
USASERMORELIN۲*۲۰۰۰mcg۲۴۰۰۰۰
HEXAMORELIN۲*۵۰۰۰mcg۳۲۰۰۰۰
IGF-1۲*۶۰۰mcg۵۰۰۰۰۰
MIX CODE 2۲*۴۰۰۰mcg۳۰۰۰۰۰
TMGHRP-6۵*۱۰۰۰۰mcg۵۵۰۰۰۰
HONG KONGIPAMORELIN۵×۴۰۰۰mcg۵۵۰۰۰۰
HEXARELIN۵×۴۰۰۰mcg۵۵۰۰۰۰
CJC 1295۵×۴۰۰۰mcg۵۵۰۰۰۰
IGF-1 LR3۱*۱۰۰۰mcg۶۰۰۰۰۰
UNIQUE LABGHRP-6۱۰*۵۰۰۰mcg۷۱۰۰۰۰
UNIQUE LABIPAMORELIN۱۰×۲۰۰۰mcg۷۲۰۰۰۰
HEXARELIN۱۰×۲۰۰۰mcg۷۳۰۰۰۰
CJC 1295۱۰×۲۰۰۰mcg۷۰۰۰۰۰
IGF-1 LR3۱۰×۱۰۰mcg۷۲۰۰۰۰
HGH FRAGMENT۷۰۰۰۰۰
PURCHASE PEPTIDGHRP-6۱۰×۵۰۰۰mcg۷۳۰۰۰۰
USAHEXARELIN۱۰×۲۰۰۰mcg۸۲۰۰۰۰
CJC 1295 DAC۱۰×۲۰۰۰mcg۸۱۰۰۰۰
IGF-1 LR3۱×۱۰۰۰mcg۸۰۰۰۰۰
HGH FRAGMENT۱۰×۲۰۰۰mcg۵۰۰۰۰۰
IGF-1 DES۱۰×۲۰۰۰mcg۶۰۰۰۰۰
TB500۱۰×۲۰۰۰mcg۷۰۰۰۰۰
MEDITECHGHRP-6۱۰×۵۰۰۰mcg۱۳۰۰۰۰۰
GERMANYIGF-1 LR3۱۰×۱۰۰mcg۱۳۰۰۰۰۰
JENSHIGHRP-6۵×۵۰۰۰mcg۴۳۰۰۰۰
CJC1295 DAC۵×۲۰۰۰mcg۴۸۰۰۰۰
GHRP-2۵×۵۰۰۰mcg۴۵۰۰۰۰
IGF-1 LR3۵×۲۰۰mcg۴۷۰۰۰۰
AMOZGHRP-6۵×۵۰۰۰mcg+5WATER SOLUTION۵۰۰۰۰۰
GERMANYIGF-1 LR4۵×۲۰۰۰mcg+5WATER SOLUTION۶۶۰۰۰۰
HEXARELIN۵×۲۰۰۰mcg+5WATER SOLUTION۵۰۰۰۰۰
IPAMORELIN۵×۱۰۰۰mcg+5WATER SOLUTION۵۰۰۰۰۰
STRONGGHRP-6۵×۵۰۰۰mcg۵۰۰۰۰۰
USACJC1295 DAC۵×۲۰۰۰mcg۵۰۰۰۰۰
IGF-1 LR4۵×۲۰۰۰mcg۵۰۰۰۰۰
HEXARELIN۵×۲۰۰۰mcg۵۰۰۰۰۰
IPAMORELIN۵×۲۰۰۰mcg۵۰۰۰۰۰
STRONGIGF-1 LR3۵×۲۰۰mcg۵۰۰۰۰۰
USAGHRP-6۵×۵۰۰۰mcg۵۰۰۰۰۰
WORLD PEPTIDGHRP-6۱۰×۵۰۰۰mcg+10VATER SOLUTION*3ml۷۲۰۰۰۰
CJC1295 DAC۱۰×۲۰۰۰mcg+10VATER SOLUTION*3ml۷۳۰۰۰۰
HEXARELIN۱۰×۲۰۰۰mcg+10VATER SOLUTION*3ml۷۲۰۰۰۰
HGH FRAGMENT۱۰×۱۰۰۰mcg+10VATER SOLUTION*3ml۷۶۵۰۰۰
IGF-1 LR4۱۰×۱۰۰۰mcg+10VATER SOLUTION*3ml۷۶۵۰۰۰
MOLDAVIGHRP-6۱۰*۵۰۰۰mcg۹۲۰۰۰۰
IGF-1 LR3۱۰×۱۰۰mcg۸۰۰۰۰۰
PURCHASE PEPTID(ORGINAL)GHRP-6۱۰×۵۰۰۰mcg۱۱۷۰۰۰۰
IGF-1 LR3۱×۱۰۰۰mcg۱۲۷۰۰۰۰
JDYGHRP-6۱۰×۵۰۰۰mcg۷۰۰۰۰۰
CAMBODIAIPAMORELIN۱۰×۲۰۰۰mcg۷۰۰۰۰۰
HEXARELIN۱۰×۲۰۰۰mcg۷۰۰۰۰۰
CJC 1295 DAC۱۰×۲۰۰۰mcg۸۰۰۰۰۰
SERMORELIN۱۰×۲۰۰۰mcg۷۵۰۰۰۰
IGF-1 LR3۱۰×۱۰۰mcg۷۰۰۰۰۰
MELANOTAN 2۱۰×۵۰۰۰mcg۷۴۰۰۰۰
HGH FRAGMENT۶۹۰۰۰۰
SOMA 100 IU۷۸۰۰۰۰
TB500۸۶۰۰۰۰

 

 

اینجا کلیک نمایید.

 

نویسنده : محمدرضا امیدی
لینک کوتاه : https://mokamelhaa.ir/?p=1157
کپی برداری از سایت مکملها تنها با ذکر منبع و دادن لینک فعال به مطلب مجاز می باشد.
اخبار مرتبط
آنادور چیست؟

آنادور چیست؟

آنادور طولانی ترین اثر را در خانواده ناندرلون داراست.اثرگذاری این داروطولانی مدت است اما عضله با کیفیت و قدرت نسبی...

یکنظر ارسال شده است
شما هم نظری ارسال کنید
 1. بهروز :
  ۰۸ دی ۹۳

  با سلام
  درخواست پپتاید ها به صورت عددی مثلا ۴ ویال ghrp6 و یا ۲ ویال cjc ایا امکان پذیر می باشد جهت اطمینان از اثر گذاری محصولات ؟
  که در صورت موثر بودن باقی محصول خریداری شود؟
  امکان خریداری چه برندهایی به صورت تکی امکان پذیر است؟
  ممنون

کانال تلگرام

آخرین مقالات سایت

آرشیو >

پربازدیدترین

آرشیو >

ریکاوری

آرشیو >

مکملهای قبل تمرین

آرشیو >
اطلاعیه های مهم