تبلیغات

برچسب DOMS

شروع با تاخیر کوفتگی عضلانی (DOMS) چیست؟
۴۵

شروع با تاخیر کوفتگی عضلانی (DOMS) چیست؟

  • مقالات بدنسازی
  • 29 آگوست 19

اگر با وزنه کار کرده باشید، پس به احتمال زیاد تجربه آن سفتی و گرفتگی‌ عضلانی پس از تمرین را داشته اید. به شکل عجیبی‌، این سفتی و گرفتگی اغلب چند ساعت یا حتی چند روز بعد از تمرین پدیدار میشود. به این پدیده شروع با تاخیر گرفتگی‌ عضلات (DOMS) گفته میشود. تقریبا هر کسی‌ که سابقه...