تبلیغات

برچسب پپتاید‌ها در بدن سازی

تری پپتاید انسانی‌ GHK-Cu
۴۵

تری پپتاید انسانی‌ GHK-Cu

  • پپتیدها
  • 25 آوریل 18

(GHK-Cu) یک تری پپتاید انسانی‌ می‌باشد که در بدن به طور طبیعی یافت میشود. در پلاسما، سطح ای پپتید چیزی حدود ۲۰۰ نانوگرم بر میلی لیتر در سن ۲۰ سالگی می‌باشد. تا سن ۶۰ سالگی، این میزان به ۸۰ نانوگرم بر میلی لیتر کاهش خواهد یافت. تحقیقات علمی‌ انجام شده در لابراتور‌های زیادی در...