تبلیغات

پریموبولان خوراکی

برچسب پریموبولان خوراکی

پریموبولان و مزایای آن
۴۵

پریموبولان و مزایای آن

  • استروئیدها
  • ۲۰ اردیبهشت ۹۵

متنولون استات پریموبولان یک استروئید آنابولیک خوراکی می‌باشد که در مقابل بسیاری دیگر از استروئید‌های آنابولیک کمی‌ منحصر به فرد می‌باشد.قبل از اینکه بحث را ادامه دهیم در اینجا باید فرق پریموبولان با پریموبولان دیپات را برای شما مشخص کنیم.پریموبولان دیپات نوع قابل...