تبلیغات

برچسب پاهای زیبا

Handsome, sexy guy
۴۵

چگونه باسنی کامل بسازیم (آقایان و بانوان)

  • برنامه تمرینی, مقالات بدنسازی
  • 24 اکتبر 15

اگر دارای برنامه باشید ساختن باسنی فوق‌العاده کار آسانی‌ میتواند باشد.مهم است که شما بتوانید از طریق تمرینات عضلات باسن خود را حجم و شکل دهید و از طریق تغذیه صحیح و تمرینات هوازی نیز بتوانید چربی‌‌های اضافه بدن خود را بسوزانید.شما برای آب کردن چربی‌ ناحیه خاصی‌ از بدن...