تبلیغات

برچسب نحوی مصرف پمپ1MR Vortex-کمپانیBPI

Pump 1.M.R Vortex Bpi
۴۵

Pump 1.M.R Vortex Bpi چیست؟

  • برسی تخصصی مکملهای بدنسازی
  • 14 فوریه 15

Pump 1.M.R Vortex Bpi چیست؟ جدید ترین تحول قبل از تمرین می‌باشد که ترکیب شده از ۳ عنصر منحصر به فرد است و باعث افزایش و تشدید کیفیت در حین تمرین می‌شود. انرژی در تمرینات همانند بنزین برای روشن شدن و شتاب گرفتن یک ماشین دارای اهمیت فراوانی میباشد پس حالا باک های خود را برای معرفی پمپ...