تبلیغات

برچسب نحوه تمرین دادن عضلات

بهترین نوع تقسیم بندی تمرینات برای شما چه می‌باشد
۴۵

بهترین نوع تقسیم بندی تمرینات برای شما چه می‌باشد

  • مقالات بدنسازی
  • 9 ژانویه 20

تقسیم بندی تمرینات :هنگامی که شما برای اولین بار شروع به انجام تمرینات با وزنه می‌کنید، یکی‌ از سردرگم کننده‌ ترین سوالاتی که با آن مواجه میشوید این است که از چه نوع تقسیم بندی تمرینی باید پیروی کنید. تقسیم بندی تمرینات اشاره به چگونگی‌ سازماندهی تمرینات شما در طول هفته...

workout-wallpaper-4
۴۵

علم در مورد انواع فیبر‌های ماهیچه ای و رشد عضلات چه میگوید

  • مقالات بدنسازی
  • 8 مارس 18

علم در مورد انواع فیبر‌های ماهیچه ای و رشد عضلات چه میگوید احتمالا در همان سالهای ابتدایی تحصیلات خود میدانید که ماهیچه‌ها از انواع مختلفی‌ از فیبر‌های ماهیچه ای تشکیل شده‌اند. همچنین ممکن است بدانید که فیبر‌های ماهیچه ای مختلف دارای کاربرد‌های مختلفی‌ نیز هستند....