تبلیغات

مواد غذایی برتر

برچسب مواد غذایی برتر

johnniejackson-450x300
۴۵

۵ ماده غذایی برتر افزایش دهنده سطح تستوسترون

  • مقالات بدنسازی
  • 10 آوریل 17

غذاهای افزایش دهنده سطح تستوسترون :در مورد هر مساله ای در مردان تستوسترون را می‌توان در اولویت قرار داد.قابلیت عضله‌ سازی، چربی‌ سوزی و حتی یک زندگی‌ جنسی‌ راضی‌ کننده همگی‌ تحت تاثیر تستوسترون هستند.متاسفانه بعد از ۳۰ سالگی با یک سرعت ثابت سطح تستوسترون کاهش پیدا خواهد...